Polisi DMCA

Gallwch ofyn am gael gwared ar unrhyw ddeunydd sydd â hawlfraint arnoch chi. Os dewch o hyd i ddeunydd o'r fath naill ai wedi'i bostio yma neu wedi'i gysylltu ag ef, gallwch gysylltu â ni a gofyn am gael ei symud.

Rhaid cynnwys yr elfennau canlynol yn eich hawliad torri hawlfraint:

1. Darparu tystiolaeth i'r person awdurdodedig weithredu ar ran perchennog hawl unigryw yr honnir ei fod wedi'i dorri.

2. Darparu digon o wybodaeth gyswllt fel y gallwn gysylltu â chi. Rhaid i chi hefyd gynnwys cyfeiriad e-bost dilys.

3. Datganiad bod gan y parti sy'n cwyno gred ddidwyll nad yw'r perchennog hawlfraint, ei asiant na'r gyfraith yn awdurdodi defnyddio'r deunydd yn y modd y cwynir amdano.

4. Datganiad bod y wybodaeth yn yr hysbysiad yn gywir, ac o dan gosb dyngu anudon, bod y parti sy'n cwyno wedi'i awdurdodi i weithredu ar ran perchennog hawl unigryw yr honnir ei bod wedi'i thorri.

5. Rhaid i'r person awdurdodedig ei lofnodi i weithredu ar ran perchennog hawl unigryw yr honnir ei fod yn cael ei dorri.

Anfonwch yr hysbysiad torri ysgrifenedig i'r e-bost:

[e-bost wedi'i warchod]

Caniatewch 2 ddiwrnod busnes ar gyfer tynnu deunydd hawlfraint.