Biancat™ LuxeLift Croen Cadarnhau Menyn Ieuenctid

$19.95 - $35.95

Trawsnewidiwch eich croen gyda Biancat™ LuxeLift Croen Cadarnhau Butte Adnewyddu

Ynglŷn â'r eitem hon

Profwch bŵer trawsnewidiol ein datrysiad gofal croen sydd wedi'i brofi'n glinigol, wedi'i gynllunio i dargedu a thrwsio croen crepei, sy'n sagging croen gyda chynhwysion wedi'u trwytho â serwm. Tystion gweladwy canlyniadau mewn cyn lleied â thri diwrnod.

Biancat™ LuxeLift Croen Cadarnhau Menyn Ieuenctid

 • Meddyliwch amdano fel eich ffefryn hufen nos wyneb pwerus, nawr wedi'i ail-ddychmygu ar gyfer eich corff cyfan!
 • Mae ein triniaeth corff llawn yn adfywio ac yn lliwio'ch croen, gan ei drwytho ag asiantau goleuo fel Niacinamide mynd i'r afael yn effeithiol ag smotiau oedran a mannau tywyll.
 • Gan harneisio cryfder ffurfiad peptid cryf, mae ein cynnyrch yn arafu'r broses heneiddio. Mae'n codi'ch croen o'ch gwddf i'ch traed, lleihau llinellau a wrinkles, gan arwain at groen llyfnach a chadarnach.
 • Nid stopio ar adfywio yn unig, ein hufen moethus yn lleithio ac yn plymio'ch croen, gan ei adael â rhwystr hydradiad dwfn.

Biancat™ LuxeLift Croen Cadarnhau Menyn Ieuenctid

Camwch i fyd o ofal croen datblygedig, lle mae pob cymhwysiad yn dod â chi'n agosach at y croen ifanc a pelydrol rydych chi ei eisiau. 

Cynhwysyn gwyddonol

Biancat™ LuxeLift Croen Cadarnhau Menyn Ieuenctid

Deifiwch i mewn i'r gwyddoniaeth y tu ôl i Biancat™ LuxeLift Croen Cadarnhau Menyn Adnewyddu, a fformiwla wedi'i saernïo'n fanwl sy'n cyfuno cynhwysion blaengar ar gyfer trawsnewid croen heb ei ail.

Biancat™ LuxeLift Croen Cadarnhau Menyn Ieuenctid

 • Peptid Triphlyg wedi'i drwytho â Saffir: Wedi'i ddathlu fel pinacl technoleg peptid, mae'r cymhleth hwn yn treiddio i haenau'r croen yn ddyfnach ar gyfer canlyniadau cyflymach, gan fynd i'r afael yn effeithiol â phryderon croen crepey a llac.
 • Niacinamide: Yn bwerdy o Fitamin B-3, mae'r hyrwyddwr maeth a gofal croen anhepgor hwn yn gwella tôn croen, yn lleihau smotiau tywyll, yn gwella goleuedd, yn ychwanegu at hydradiad, ac yn lliniaru llid.
 • Asid Tri-Hyaluronig: Mae cyfuniad arloesol o foleciwlau asid hyaluronig o bwysau moleciwlaidd amrywiol yn sicrhau'r cadw lleithder gorau posibl, gan atgyfnerthu caer hydradu'r croen a chynnal ei egni ieuenctid.
 • Micro algâu: Yn dod o ynysoedd folcanig newydd Gwlad yr Iâ, mae'r math pur hwn o algâu coch yn mireinio gwead y croen, gan hyrwyddo atgyweirio ac adnewyddu ar y lefel gellog.
 • Caffein: Yn gyfoethog mewn gwrthocsidyddion, mae caffein yn adfywio ac yn cyfainti croen, gan liniaru effeithiau heneiddio ymosodwyr amgylcheddol ac amlygiad UV wrth leddfu llid ac anghysur.
 • Squalane sy'n Deillio o Blanhigion: Mae'r lleithydd botanegol hwn yn lleihau ymddangosiad llinellau mân a chrychau wrth feithrin adnewyddiad cellog, gan wella gwytnwch a gwead y croen.
 • Menyn Shea: A elwir yn anterth hydradiad naturiol, mae'r hydradwr crisialog hwn yn lapio'r croen mewn lleithder uniongyrchol a pharhaus, gan sicrhau gwedd ystwyth ac adfywiol.

Darganfyddwch ganlyniadau go iawn gyda'n gofal croen. Adroddodd defnyddwyr am welliannau nodedig mewn dim ond wythnos.

Biancat™ LuxeLift Croen Cadarnhau Menyn Ieuenctid

 • ✔ Cytunodd 100% syfrdanol fod eu croen yn teimlo'n lleithio'n ddwfn.
 • ✔ Cadarnhaodd 96% sylweddol ostyngiad gweladwy mewn sychder croen.
 • ✔ Gwelodd dros 93% welliant yn ymddangosiad llinellau a chrychau.
 • ✔ Gwelodd tua 97% eu croen yn ymddangos yn gadarnach.
 • ✔ Sylwodd 96% trawiadol hefyd welliant yn ansawdd y croen.
 • ✔ Roedd mwy nag 84% yn teimlo bod eu croen yn edrych yn fwy ifanc.
 • ✔ Ac roedd 90% rhyfeddol yn cytuno ei fod yn gwella ymddangosiad cyffredinol eu croen.

Biancat™ LuxeLift Croen Cadarnhau Menyn Ieuenctid

Ar gyfer croen pelydrol, wedi'i godi, dilynwch y camau syml hyn

 1. Bore a nos, llyfnwch haen denau dros eich gwddf, coesau, abdomen, breichiau, neu unrhyw ardal ddymunol ar gyfer lifft a llewyrch gwell.
 2. Defnyddiwch symudiadau cylchol ysgafn i dylino, gan greu cynhesrwydd ar gyfer amsugno gwell.

EIN GARFODAETH
Rydyn ni wir yn credu bod gennym ni rai o'r cynhyrchion gorau yn y byd. Os nad oes gennych brofiad cadarnhaol am UNRHYW reswm, byddwn yn gwneud BETH FYDD YN cymryd i sicrhau eich bod 100% yn fodlon â'ch pryniant. Gall prynu eitemau ar-lein fod yn dasg frawychus, felly rydym am ichi sylweddoli bod risg ZERO absoliwt wrth brynu rhywbeth a rhoi cynnig arno. Os nad ydych yn ei hoffi, dim teimladau caled byddwn yn ei wneud yn iawn. Mae gennym 24/7/365 Cymorth Tocyn ac E-bost. Cysylltwch â ni os oes angen cymorth arnoch.
Peidiwch â chopi testun!
Biancat™ LuxeLift Croen Cadarnhau Menyn Ieuenctid
Biancat™ LuxeLift Croen Cadarnhau Menyn Ieuenctid
$19.95 - $35.95 Dewiswch opsiynau